Pokud zubní kaz dosáhne až k zubní dřeni je nutné zub endodonticky ošetřit (lidově se říká "umrtvit" nebo "přeléčit"). V podstatě jde o vyčistění, vydesinfikování a následné hermetické zaplnění kanálku, ve kterém se nachází nerv zubu, a to v celé jeho délce. Všechny kroky mají stejnou důležitost vzhledem k dlouhodobé prognóze léčby. Základem úspěšnosti je proto stanovení přesné délky kořenového kanálku hned na počátku ošetřování kořenového kanálku. Ke změření přesné délky kořenového kanálku používám přístroj Raypex. Pokud ošetřující nemá tento přístroj, musí délku kanálku změřit pomocí rentgenu, ten není tak přesný jako Raypex, a navíc zatěžuje pacienta rtg zářením.

Ke zprůchodnění, rozšíření a opracování kanálků používám rotační nikltitanové nástroje ProTaper švýcarské firmy Maillefer a endomotor, který zabraňuje překročení nejvyššího točivého momentu nastaveného pro každý nástroj zvlášť, tím předchází riziku nechtěného zalomení nástroje v kanálku.

Ošetření je rychlejší, s vyšší dlouhodobou úspěšností  a pro pacienta je též výrazně komfortnější, než při použití pouze ručních nástrojů.

Zaplněním kořenového kanálku však endodontické ošetření nekončí. Zub bývá často natolik oslaben, že ho již není možné dostavět výplní a je potřeba ošetření dokončit pomocí kořenové nástavby a korunky. Kořenová nástavba dostavuje pahýl zubu a v kořeni je ukotvena čepem. Korunka pak tuto dostavbu a zbytek zubu obemyká, čímž brání prasknutí zubu a funkčně a esteticky nahrazuje původní zub. (Více informací o korunkách najdete v sekci Protetika.)

Kořenová nástavba může být buď litá, tzn. celá kovová, nejčastěji z chromniklové slitiny (dříve se používala stříbrocínová slitina, zub a jeho okolí pak často ztmavlo, protože se z nástavby vylučovaly korozívní produkty) anebo modernější kompozitní. Kompozitní dostavba je v kořeni kotvena prefabrikovaným čepem z vláknového kompozitu, ten má stejnou pružnost jako vlastní zub, proto ani při nadměrném páčení při kousání kořen nepraskne. To je její velká výhoda oproti lité nástavbě. Navíc se kompozitní dostavba zhotovuje přímo v ústech pacienta a na její zhotovení  může přímo navázat otisk na korunku. Tím paceint ušetří jednu návštěvu oproti postupu u lité kořenové nástavby (na tu je potřeba zub otisknout, nástavbu nám zhotoví v laboratoři a v další návštěvě ji teprve cementujeme do kořene a otiskujeme na korunku). V případech, kde  je to možné, dávám přednost dostavbám zubů pomocí kompozitní dostavby s čepem ze skelných vláken.